in

ร้านขายของชำขายุดppt ให้รัฐได้ไหมครับ

เราเปิดร้านขายของชำ ขายชุดppt แอลกอฮอล์ มวล ขายให้หน่วยงานราชการได้ไหม? จะมีปัญหาอะไรไหมเมื่อเขาเลิกจ้าง? เขาจะตีเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่?

.