in

รอยร้าวบนผนังขนานกับฝ้า

รอยร้าวบนผนังขนานกับฝ้าเพดานแบบนี้ อันตรายไหม? รอยร้าวอยู่ที่ผนัง (ส่วนเดิม) ส่วนเพดานด้านบนเป็นส่วนที่จะเพิ่มในภายหลัง เกิดจากการถล่มของส่วนต่อขยายแล้วมาดันบ้านเก่าหรือไม่?

.