in

ยินดีกับอิตาลี ด้วยครับโคตรสุดยอดได้เหรียญทองวิ่งผลัด

คาดหวังจริงๆ
4 ไม้
น่าเสียดายที่ญี่ปุ่น ไม้แรกดีมาก 2 ดันฟาล์ว
เหรียญแรกของการวิ่งผลัด 4×100 ใน 73 ปี เหรียญสุดท้ายคือในปี 2491

ออกไปให้พ้นทางกันเถอะ ฉันพอใจมาก อันดับที่ 2 คือสหราชอาณาจักร
ยิ่งตอกย้ำความเกลียดชังทวีคูณด้วย 2 เป็นอย่างไรบ้าง เจ้าหนุ่มอังกฤษผู้หยิ่งผยอง?
ปีนี้เป็นปีทองของอิตาลี

แก้ไขข้อความเมื่อ

.