in

ม.ราม สอบ 100% ไหมครับ

ปกติ มหาลัย หรือ ม.ปลาย จะมีคะแนนให้เก็บตอนส่งงาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ผ่านการทดสอบ 100% หรือไม่?
คุณมีการฝึกงานหรือไม่?

ถามก่อนไปเรียน

.