in

มีใครรู้ค่า DNS ของ DTAC บ้างครับ เอาของ ณ ปัจจุบัน 2021 ครับ

มีใครทราบค่า DNS ของ DTAC บ้าง? ใช้มัน ณ ตอนนี้ 2021
ฉันพยายามค้นหาในเน็ต ลองใส่แล้วใช้ไม่ได้
ขอบคุณครับ (ใส่ไว้ใน Pocketwifi)

แก้ไขข้อความเมื่อ

.