in

มีโรงเรียนไหนบ้างคะ ที่มีห้องเรียนสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์?

นั่นคือโรงเรียนของเราเพิ่งเปิดในปีแรก เลยอยากหารุ่นพี่มาปรึกษาเรื่องเรียนต่างๆ การวินิจฉัยกรณีทดสอบ

.