in

มีอะไรบ้างครับที่สามารถทำให้จังหวัดธรรมดา เจริญได้แบบก้าวกระโดด

ฉันล้อเล่นเกี่ยวกับ 4 ปีข้างหน้าของซีเกมส์ สมมุติว่าจังหวัดใดใช้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ จังหวัดต้องเร่งพัฒนาศูนย์กีฬา ที่พักพร้อมอยู่. เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ขับเคลื่อนจังหวัดอีกด้วย เลยอยากทราบว่ามีอะไรที่จะทำให้จังหวัดเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ที่นี่ฉันอยากรู้มากที่สุดเกี่ยวกับอำนาจเจริญ ว่ามีวิธีใดที่จะทำให้จังหวัดนี้เจริญรุ่งเรือง

.