in

มีอะไรที่ใช้ขับแทนรถยนต์และมอไซค์เพื่อลดโลกร้อนมั้ยคะ

ตามหัวข้อเลยอยากทราบว่ามีอะไรใช้แทนการขับรถในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะโลกร้อนได้บ้าง

.