in

มีวิธีไหนที่ช่วยแก้ขาโก่งได้จริงนอกจากวิธีผ่าตัดไหมคะ

ขาโก่งเหมือนเอ็กซ์ อายุประมาณ 15 ปี จะมีโอกาสหายไหม? มีคลินิกนวดหรือท่าโยคะแก้ขางอไหม?

.