in

มิ้ม ภาษาอังกฤษเขียนยังไงคะ

คือเราอยากรู้ว่าปกติเค้าเขียนคำว่า mim mimm mimp ยังไง หรือมีแบบอื่นด้วยมั้ยคะ?

.