in

พีทมอสแต่ละยี่ห้อต่างกันยังไงครับ?

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าพีทมอสแต่ละยี่ห้อต่างกันยังไง บางยี่ห้อนำเข้าจากเยอรมัน บางยี่ห้อนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์และอื่นๆ…..แต่คิดว่าไม่ต่างกันมากเพราะ เท่าที่ฉันค้นคว้ามา พีทมอสเป็นซากพืชและสัตว์ที่สะสมมาเป็นเวลานาน ร้อยปีพันปี น่าจะคล้ายๆกัน…..แต่รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ

.