in

ฝรั่ง จีน หรือ คนต่างชาติ แยกคำว่า วูบวาบ กับ วู่วาม ออกมั๊ยครับ

คุณหยิ่งผยอง
คุณกำลังกระพริบ

ฝรั่งเข้าใจความหมายไหม?
และพวกเขาสามารถพูดออกมาดัง ๆ ได้หรือไม่?

ขอบคุณ

.