in

ผู้ที่ดูไบส่งของมาให้!!!!

นั่นคือ การขนส่งระหว่างประเทศ ส่งข้อความแบบนี้ถึงเรา ที่ผู้ส่งส่งมาให้เรา เราต้องจ่าย 5,000฿ แต่ตอนนี้เงินไม่พอรับพัสดุของเขา เราควรทำอย่างไร ใครมีคำแนะนำให้เราบ้าง?

.