in

ปลาหมอนกแก้ว ว่ายแฉลบ เอาตัวถูตู้ สงสัยว่าจะมีปรสิตเห็บปลาค่ะ

สวัสดี

เลี้ยงปลานกแก้วเมื่อ 2 วันก่อนเพิ่งย้ายมาใส่ตู้ใหม่ เป็นถังใหญ่ สะอาด ธรรมดา แต่บ่อเก่าสกปรกมาก ไม่ได้ล้างมาหลายเดือน แค่ล้างกรอง บ่อค่อนข้างสกปรก

พอใส่ตู้ใหม่ก็สังเกตเห็นอาการปลาหมอสีชอบมาถูถัง พวกมันถูก้นสระข้างๆ บ่อปลา แล้วว่ายเด้งกลับ ผมเลยสงสัยว่ามีปรสิตหรือเห็บปลา
ฉันควรทำอย่างไรดี? ขอผู้รู้ช่วยตอบทีครับ ฉันรู้สึกสงสารปลามาก

.