in

ประ เทศ ไทย ยอด ติดเชื้อ 200,000ราย+ รักษาตัว

ฉันรู้สึกสงสารตัวเองและพี่น้องชาวไทยทุกคนในตอนนี้

อัตราการรักษาสูง ผู้ป่วยที่รอความหวังของพวกเขาสูง
อาหาร คนป่วย ยา คนป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองยาก เรามาถึงจุดที่ผู้ป่วย 200,000 คน ตอนนี้เราควรทำอะไรเร็วกว่านี้? รอคนป่วยเพิ่ม

.