in

ประสบการณ์เล่น omagle. มาแชร์ค่ะ

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นเว็บไซต์นี้หรือไม่? คือว่าเวลาเราเล่นทุกครั้งเรามักจะเห็นแต่คนโชว์ของ (ปล.เราตั้งภาษาเป็นภาษาเกาหลี) คือคนเกาหลีที่เจอทุกคน (ที่เล่นในเว็บนี้) 99 เปอร์เซ็นต์จะโชว์ของแล้วขอโชว์ แต่เรา มีคำถาม. การแสดงแบบนี้ผิดกฎหมายไหม และเป็นที่นิยมในเกาหลีหรือไม่? (คือมีแต่ลูก 16 17 เป็นไงบ้าง) ชอบรายการ อยากรู้ ไม่รู้จริง แต่พอจัดเป็นภาษาอังกฤษ มีโอกาสเจอ ผู้ชมรายการไม่ค่อย

.