in

น้ำยากัดสีผม ที่ทำให้ผมเสียน้อย

อยากย้อมผมแน่นๆ แต่เคยย้อมแล้วผมเสียมาก ฉันต้องการสารฟอกขาวที่ทำให้เส้นผมเสียน้อยที่สุด

.