in

นั่งเครื่องนกแอร์ แต่ต้องไปขึ้นที่อู่ตะเภา ต้องเดินทางจาก กทม ไปสนามบินอู่ตะเภา ยังงัยคะ

นกแอร์แต่ต้องขึ้นอู่ตะเภา ต้องเดินทางจากกรุงเทพไปสนามบินอู่ตะเภาใช่หรือไม่?

.