in

นะหน้าทอง – โจอี้ ภูวศิษฐ์ | นะหน้าทอง ใจเหลือๆ สิ่งสำคัญ คืนสิทธิ์ ⌈เพลงดัง⌉


[เพลง] ใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉัน ได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่น ใจรู้แค่เพียงว่าเธอ สำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ ใครมาแย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว [เพลง] ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไลให้ทองที่ แปะหน้าฉันทำให้เธอคลังๆลจะขอเอาความรัก ฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจธมีแต่ ฉันฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้ ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอ ให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อม คลาย โอ้ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอด ไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่น ไวอยากขอยรักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ ฉันคนเดียวจะได้ ไหไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจาก ฉันฉันคงได้แต่ ภาวนาหวังแค่เพียงคาถาที่มีเธอคอยมัดใจ ของเธอไว้ขอให้ความรักสด ใสกลัวว่าเธอจะมดรักกันกลัวว่าใครคนนั้น จะคอยมาทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันก็คงต้อง หวดใจคน [เพลง] เดียวฉันฉันจึงเป่าคิดท้าเพื่อให้เธอลงไล ให้ทองที่แปลกหน้าฉันทำให้เธอคลังไลฉขอ เอาความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจธอมีแต่ ฉันฉันจึงเป่าคทาเพื่อให้เธอหลงรักให้ลืม ผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทัเลยขอให้ ความรักนี้ไม่มีเสื่อม คลาย โอขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอด ไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่น ไวอยากคอยรักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ ฉันคนเดียวเถิดได้ ไหไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจาก ฉันอย่าคอยรักฉันบางสายตาให้เธอมมาที่ฉัน คนเดียวเธอได้ ไหไม่อยากที่เธอหลงรักเป็น ใครนอกจาก [เพลง] ฉันลำพังรักเธอคนเดียวทำให้ลำบากใจมาก อยู่แล้ว ยังมีเขาเข้ามาแข่งเข้ามาแบ่งแย่งเธอจาก ฉันไปและเหมือนจะรู้ชะตาว่าไม่มีปัญญาสู้ เขาได้และมือต้องถอยทางไปและควรตัด ใจก่อนจะต้องนอนร้องไห้มากกว่าที่เคย [เพลง] เมื่อเกมรักยังไม่จบยังไม่อยากจะนับหยด น้ำตาก่อนอนฉันภาวนาให้เขามาด้วยใจไม่ จริงจังแม้รู้ฉันไม่ดีพอแต่จะขอบอกรักให้ เธอฟังแม้รู้ว่าการกำลังที่จะแปลก หวังแล้วใจก็สั่งให้รักไปเสจใจือเหลือถ้า เธอยังคงเื่อเอาไว้ถ้าเธอยังไม่แน่ใจเก็บ ไว้ให้ฉันได้หรือ เปล่าให้ฉันมีความหวังสักนิดได้นิสิตแค่ นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อย่าเพิยอม ให้เขาเอาไปหมดหัวใจ รัก3มฉันเศร้าคนเดียวได้แต่รอขอเธอช่วย เห็นใจอยากไล่เขาไปไกลๆเธอคงมองใจฉันดี กว่าหนแค่เพียงเห็นท้าเคียงกันทำให้ฉัน น้ำตาแทบล้นปีเธอลมเขาแล้วคนดีแต่ว่าทาง นี้ืบ่มีฉันอีกคนเสใจเลื่อนเหลือถ้าเธอ ยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าที่ยังไม่แน่ใจเก็บ ไว้ให้ฉันได้หรือ เปล่าให้ฉันมีความหวังสุดนี้ได้มีสิทแค่ นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อยากยอมให้ เขาเอาไปหมดหัว ใจฉันไปไหนไม่รอดว่าเธอรักใครสักคนไม่ ง่าย เลยฉันไม่กล้าลืมไม่กล้าทิ้งรักไปเลย เพราะรู้ว่าใจคงเจ็บมากกว่านี้ [เพลง] [เพลง] [ปรบมือ] เสใจเลือือถ้าเธอยังคงเพื่อเอาไว้ถ้าเธอ ยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือ เปล่าให้ฉันมีความรักสักนิดได้นิสิตแค่ นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อยากเพิยอม ให้เขาเอาไปหมดหัว ใจแม้ว่าเธอจะชอบเขาแต่อยากยอมให้เขาเอา ไปหมดหัว [เพลง] [ปรบมือ] ใจฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไร เปลี่ยนแปลาฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใด รักเรานั้นจะไปอีกไกลหรือวันไหนจะต้อง ร้างลาฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจ อะไรฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอแท้ให้ ถึงหัว ใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกัน สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่ นี้เธอรักหมดทั้งใจที่มีให้มันรา เรือยู่ในใจเพื่อไปถึงวลา จาเรื่องที่รู้วันนี้ต้องตอนนี้ฉันก็มี แต่ความอ่่นใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดี งามแม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝันหรือจะเป็น อย่างไรก็ตามฉันจะทำวันนี้ให้ดีดัง ใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอแท้ให้ ถึงหัว ใจนี่คือสิ่งสำคัญที่เราย่งอยู่ด้วย กันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้ แค่ นี้เธอรักหมดทั้งใจที่มีให้มันรา รึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงลาจ [เพลง] [เพลง] ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอแท้ให้ถึง หัว ใจนี่คือสิ่ง สำคัญที่เรายังอยู่ด้วย กันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้ แค่นี้ รักหมดทั้งใจที่มีให้มันรา รึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจา [เพลง] ไม่รักคือไม่ รักมันบังคับกันไม่ ได้มันละเอียดอ่อนเกินไปเรื่องของหัวใจ ต้องใช้ เวลาขอโทษหากตัว ฉันยัดเกียดให้เธอตลอดมาเลยดูขัดหู ขตาเกกะลูกตาเธอไปหน่อยไม่ต้องมีปากเสียง เราโตพอจะเข้า ใจดูเธออึดอัดใจที่เราต้องใช้ชีวิตด้วย กันผ่านพ้นวันพรุ่ง นี้เธอก็ต้องไปจากฉันคืนศิษย์กันและกัน จบกันด้วยความเข้า ใจเธอเป็นอิสระ แล้วขอให้เธอจงโชคดีดันทุรังไปก็ไม่ดีถูก แล้วที่ทอดพ้อน ใจจากนี้ไม่ มียัดเยียดความรักให้เธออีกต่อไปฉันเข้า ใจไม่เป็นไรหรอก เธอฉันเคารพสิทธิ์เธออยู่ แล้วไม่ต้องมีเงื่อน ไขซับซ้อนให้มาก มายเมื่อไม่มีความหมายเท้าความมากไปก็ไร้ ประโยชน์ไม่ต้องมีพันธะ ผูกมัดอะไรฉันกับเธอคืนอิสระให้เธอไปเป็น ตัวของตัว เอง โอ้เธอเป็นอิสระ แล้วขอให้เธอจงโชคดีดันทุรังไปก็ไม่ดีถูก แล้วที่ทอนท้อนใจ จากนี้ไม่มียัดเยียดความรักให้เธออีกต่อ ไปฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเธอฉันเคารพ สิทธิ์เธออยู่แล้ว [เพลง] [เพลง] [เพลง] เธอเป็นอิสระ แล้วขอให้เธอสงโชคดีดันทุรังไปก็ไม่ดีถูก แล้วที่ทอดท้อน ใจจากนี้ไม่มียัดเยียดความรักในเธออีกต่อ ไปฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอก เออเธอเป็นอิสระแล้วขอให้เธอจงโชคดีดัน ทุรังไปก็ไม่ดีูมแล้วที่พอนพ้อน ใจจากนี้ไม่ มีหยัดเยียดความรักให้เธออีกต่อ ไปฉันเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเธอฉันเคารพิด เธออยู่แล้ว [เพลง]

#เพลงดังtiktok#เนื้อเพลง #mspmusic #ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น