in

นอนไม่หลับ แปลกใจ

เข้านอนตอน 10 โมง พยายามหลับให้หลับบ้างก็หลับไม่ลงบ้างก็หลับไปแต่ตื่นกลางดึก บางครั้งก็ยังไม่ตี 2 ฉันตื่น. ฉันหิวโหยของฮอร์โมน มันยากที่จะหลับไปอีกครั้ง บางคืนก็หลับได้ บางคืนก็ตาบอด

.