in

ท่านชาย ที่ นับ ถืออิสลาม ถ้ามี ภรรยา 4 คน สภาพครอบครัว ทั้ง 5 คนเข้ากันได้ดีมาก

หากทั้ง 5 คนมีกิจกรรมทางเพศพร้อมกัน 5 คนถือว่าละเมิดกฎทางศาสนา

มีศาสนาที่ห้ามไม่ให้ฉันทำสิ่งนี้หรือไม่?

.