in

ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัวใช้กฎหมายดอกเบี้ยผ่อนรถลดต้น-ดอก เริ่ม 21 พ.ย. ไม่ต้องรอปีหน้าแล้ว


          ทีเอ็มบีธนชาต เปิดตัวใช้กฎหมายดอกเบี้ยใหม่ก่อนกำหนด เริ่ม 21 พฤศจิกายน 2565 หวังกระตุ้นตลาดรถ ไม่ต้องรอถึงมกราคมปีหน้า

ภาพจาก ttb DRIVE – สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์

          จากกรณีที่มีการประกาศกฎหมายสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ใหม่ คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีผลในช่วงวันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งทำให้หลายคนที่เล็งซื้อรถอยู่นั้น มีการปรับแผนไปซื้อหลังวันประกาศใช้กฎหมายใหม่แทน ทำให้ตลาดการซื้อขายรถช่วงปลายปี 2565 ค่อนข้างซบเซาลง

อ่านข่าว : ประกาศกฎหมายใหม่ ซื้อรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ลดทั้งต้นทั้งดอก เทียบกฎหมายเก่าต่างแค่ไหน

          ล่าสุด วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ BTimes รายงานว่า นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี เปิดเผยว่า ตามประกาศของ สคบ. แม้กฎหมายจะมีผลในวันที่ 10 มกราคม แต่ทีทีบีไดร์ฟ ในฐานะผู้นำตลาด เล็งเห็นผลประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลัก ให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น จึงเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ก่อนกำหนดการใช้จริง 2 เดือน

          สำหรับลูกค้าเก่าที่ทำสัญญาไว้กับทีทีบีไดรฟ์ ก่อนวันที่ 21 พฤศจิกายน ดอกเบี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา ส่วนลูกค้าใหม่ที่เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน เป็นต้นไป จะใช้อัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งเหตุผลที่เริ่มประกาศใช้ก่อนกำหนด เพราะจะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องรอไปออกรถปีหน้า ส่วนคู่ค้าก็มั่นใจว่าจะขายรถได้ในปีนี้

ทีเอ็มบีธนชาต ผ่อนรถลดต้นลดดอก

เปิดรายละเอียดกฎหมายใหม่ ที่จะใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

          เบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า กฎหมายข้อใหม่จะทำให้ผู้ที่ปิดยอดชำระหนี้ก่อนกำหนด ได้ส่วนลดค่าดอกเบี้ยมากกว่าเดิมตามระยะเวลาที่ผ่อน มีรายละเอียดดังนี้

          1. กรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดอัตราดอกเบี้ยค่าเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยตามกลไกตลาด คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ได้แก่

          – รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา 10% ต่อปี

          – รถยนต์ใช้แล้วต้องไม่เกินอัตรา 15% ต่อปี

          – รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกินอัตรา 23% ต่อปี

          ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทุก ๆ 3 ปี

          ส่วนกฎหมายเดิมในปี 2561 ไม่มีระบุในส่วนอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเลขดังกล่าว ข้อมูลตรงจุดนี้จึงนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเก่า

          2. กรณีที่ผู้เช่าซื้อมีความประสงค์ขอชำระเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวเพื่อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ ไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดตามสัญญา ผู้ให้เช่าซื้อต้องให้ส่วนลดด้วย

          – ถ้าหากชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดที่ระบุในสัญญา ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

          – ถ้าหากชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อ ได้รับส่วนลดในอัตราไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

          – ถ้าหากชำระค่างวดมาเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา ได้รับส่วนลดทั้งหมดของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ BTimes

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com