in

ทำไมแฟนต้องยุ่งกับการสั่งของ ของเราคะ

ตามหัวข้อถึงแม้จะเป็นเงินของเรา เงินเดือนของเราเอง ห้องของเราเอง แต่ฉันก็ชอบดุว่าจะซื้ออะไรดี ด่าทุกครั้งที่สั่ง
แม้จะไม่ได้ขอเงินซื้อ ซื้อแล้วเขาก็แบ่งปันกับเราเช่นกัน ผู้ชายประเภทนี้คิดอย่างไรกับเขา?

.