in

ทำไมเวลาห่มผ้าแพรแล้วรู้สึกเย็นครับ

ผ้าซาตินมีคุณสมบัติถ่ายเทความร้อนได้ดีใช่ไหม? เพื่อให้เรารู้สึกเย็น (แต่เย็นแค่ช่วงแรกๆ หลังจากนั้นก็ร้อนเหมือนเดิม 55)

เกี่ยวกับชนิดของผ้าซาตินหรือไม่? เข้าใจว่ามี 2 แบบ
1. ลวดลายเป็นผ้าไหม
2. ตัวแบบทำจากเส้นใยสังเคราะห์

.