in

ทำไมร้านข้าวราดแกงถึงมีราคาแบบนี้ครับ

เคยเห็นหลายร้าน
1 ท็อปปิ้ง 30 บาท
ท็อปปิ้ง 2 อย่าง 35 บาท
ราด 3 อย่าง 50 บาท
ทำไมเท 3 อย่างราคากระโดดแบบนั้น

.