in

ทำไมจากตาชั้นเดียวถึงเปลี่ยนเป็นสองชั้นเองพอโตขึ้นหรือคะ?

ดูรูปตอนเด็กมีตาข้างเดียวทั้งสองข้าง แต่เติบโตขึ้น แต่มีด้านหนึ่งที่กลายเป็นสองชั้นและซ่อนอยู่ภายในด้วยตัวเอง ทำให้ตาทั้งสองข้างโต แต่งตายากขึ้นไม่เท่ากัน สงสัยว่าเกิดจากอะไร? ให้กลับมาชั้นเดิมเหมือนเดิมได้ไหม?

ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้า

แก้ไขข้อความเมื่อ

.