in

ทรูสัญญาณ 4G ชอบหายตอนกลางวันครับเป็นมา 4 วันแล้ว มาๆหายๆ

ตามหัวข้อ ผมใช้เน็ต 10M ก่อนหน้านี้ฉันสามารถใช้ 4G ได้ตามปกติ แต่ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา EH H+ ทั้งสองไม่สามารถใช้ในระหว่างวันได้

.