in

ถ้าใบขับขี่เราอายุเดือนตุลาคม 2564 เราสามารถไปต่อได้ไหม

เรามาทำงานในกรุงเทพฯ แต่ต่างจังหวัดมีใบขับขี่ เราต้องกลับต่างจังหวัดหรือไปต่อที่นี่? และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วย เราจะไปต่อได้หรือไม่? ผู้รู้ช่วยเมื่อเรา

.