in

ถ้ามีเหตุด่วนเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือคนเจ็บคนป่วย ในต่างจังหวัด โทรไปที่ไหนก่อน

ยังไม่มีสาเหตุ แค่อยากเตรียมข้อมูล

กรณีอยู่ต่างประเทศที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ เช่น อยู่บนถนนสายต่างๆ หรืออยู่ในเขต หมู่บ้าน ตำบล
หากมีเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ เราควรโทรไปที่เบอร์ไหนก่อนดี? โทร.ศูนย์นเรนทร์ 1669 เป็นหลัก
หรือควรหาหมายเลขกู้ภัยในพื้นที่ที่เตรียมไว้หรือหมายเลขโรงพยาบาลหรือหมายเลขสถานีตำรวจ

.