in

ถ้าจะไปเป็นเด็กฝึกต้องเสียค่าใช้จ่ายมั้ยคะ ของค่าย bighit yg sm jyp ค่ะ

อยากทราบว่า
1. หากคุณกำลังจะเข้าเป็นเด็กฝึกที่ bighit yg sm แล้ว jyp ทางค่ายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ถูกต้อง เช่น ค่าที่พัก ค่าอบรม ค่าอาหาร ค่าเรียนภาษา ค่าตั๋วเครื่องบิน
2.และถ้าครบสัญญาหรือต้องชำระคืน?
3.ถ้าต้องจ่ายคืนเท่าไหร่?

แก้ไขข้อความเมื่อ

.