in

ถามชื่อหนังไทยบู๊

หนังไทยเก่าๆ ตอนเช้ามีงานเลี้ยง แล้วก็สลบไป ตื่นมาในตึกร้าง แล้วสู้ต่อ ไม่รู้จะมี Jija ให้เล่นด้วยหรือเปล่า

.