in

ต้องการถมทำที่จอดรถแบบประหยัดอะไรดี

ต้องการต่อเติมที่จอดรถแต่พื้นที่ต่ำกว่าถนน
ประมาณ 70 ซม. -1 ม. เดิมเคยเป็นสนามระหว่าง
*หินบดตึก
* ดินด้านข้าง
*กระแทกหิน
*สะเก็ดหิน
นิยมใช้อะไร? สิ่งที่ให้ความแข็งแกร่ง
ทนทานและเป็นมิตรกับงบประมาณ
ถูกกว่ากัน ขอคำแนะนำด้วยครับ

แก้ไขข้อความเมื่อ

.