in

ตำรวจ VS ฝ่ายปกครอง ใครมีอำนาจมากกว่ากัน

ตำรวจกับรัฐบาลซึ่งมีอำนาจมากกว่ากัน?
และบทบาททางการเมืองระหว่าง ผบ.ตร. กับ อธิบดีกรมการปกครอง ใครมีอำนาจและถ้าตำแหน่งมีความแปรปรวนทางการเมืองมากกว่ากัน?
ฝ่ายบริหารยังจับกุมสถานบันเทิง คาสิโนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจ ก็เหมือนกับการพยายามผลักดันตัวเองให้อยู่เหนือตำรวจท้องที่

แก้ไขข้อความเมื่อ

.