in

ตามหาแหล่งขายองุ่นป่าเกาหลี

ใช่..ฉันต้องการองุ่นป่าของเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหน ดังนั้นฉันจะตั้งกระทู้นี้ถ้าเพื่อนรู้บอกฉันทีว่าฉันต้องการมันจริงๆ

.