in

ตามหาเพลงครับ

ใน MV มีชายคนหนึ่งวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าและเสื้อของเขาเปื้อน วิ่งไปถามเธอ พอเจอเสื้อนางเอกก็เปื้อน
แค่จำไว้

.