in

ดื่มนม S-26 UHT อย่างไรดีค่ะ

ตอนแรกลูกสาวของเราให้กล่องนม S26 ที่มีสูตรโอเมก้าแก่ฉัน แต่ตอนนี้เธอขโมยอาหารของเธอไป ซึ่งเราให้เธอเป็นสูตรทองคำ เราควรกินสองอย่างสลับกันหรือเราควรกินอย่างเดียว?

.