in

ช่วยหน่อยค่ะ นั่งBTSจากแยกคปอ.ไปจรัญ13ค่ะ

Bangkok-Thailand APR 4 2016: BTS Sky train mass transit system in Bangkok to help facilitate and speed the journey. With the traffic jams in the evening after work

ผมอยากให้คุณบอกวิธีซื้อตั๋วแบบต่างๆ รอ BTS ว่าจะไปที่ไหน ทำอย่างไร ทุกอย่าง ตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเลย และไม่เคยไปยืนสถานีไหนเลย กรุณาช่วย. ฉันจะไปวันที่ 7 สิงหาคม ประมาณ 4 โมง อ้อ แล้วอยากทราบว่าช่วงนี้ BTS วิ่งปกติหรือเปล่าคะ? ขอบคุณทุกท่านมากล่วงหน้าครับ

.