in

ชื่อผู้ใช้ในเเอพบัญชีธนาคารมีให้ตั้งไว้ทำไมเหรอคะ

เรามีโอกาสได้ใช้แอพธนาคารเมื่อไม่นานนี้เอง มันคือ k plus ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถรู้ลึกหรือรู้ดีนัก ดังนั้นเราจึงสับสนว่าทำไมชื่อผู้ใช้ในบัญชีธนาคารถึงให้เราตั้งค่า เวลาเราโอนในสลิปเป็นชื่อจริงของเราที่เคยกรอกประวัติตอนสมัครแอพ (ชื่อผู้ใช้ของเราไม่ใช่ชื่อจริง) เราจึงไม่ทราบว่าเมื่อใดเราจะให้หมายเลขบัญชีของผู้อื่นในการโอนเงินมาที่เรา เราต้องใส่ในชื่อเพื่อให้ผู้รับโอนรู้ว่าเป็นบัญชีของเรา เป็นชื่อบัญชีที่เราตั้งไว้ หรือชื่อจริงของเรา? แต่เราเคยเห็นชื่อบัญชีของคนอื่นที่ใช้เป็นชื่อของตัวเอง ฉันขอโทษที่ถามอะไรบางอย่าง มันสับสน เพิ่งเคยใช้แอพธนาคารครั้งแรก ㅠㅠ

.