in

จะไปรับพี่ชายที่กรุงเทพสามารถไปรถส่วนตัวได้มั้ยคับต้องใช่อะไรบ้าง

ที่บ้านฉันจะไปรับน้องชายที่กรุงเทพ ถ้าจะเดินทางจากนครศรีไปเที่ยวได้และต้องใช้อะไรบ้าง? ได้รับแล้วจะกักตัวได้ที่ไหน?

.