in

จะซื้อหนังสือเนื้อหาหรือหนังสือเเบบข้อสอบดี

– หนังสือเนื้อหาเป็นหนังสือที่ใช้ข้อความล้วนๆ แต่ควรครอบคลุมมากกว่านี้
– หนังสือสอบเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบและจะเฉลยคำตอบพร้อมอธิบายรายละเอียดในแต่ละข้อ

.