in

ค้นหาข้อมูลใน google ไทย แต่ขึ้นแสดงผลเป็นหน้าเว็บประเทศอื่น ตั้งพิกัดไทยแล้ว เด้งกลับเป็นประเทศอื่น

เมื่อค้นหาในเว็บเบราว์เซอร์ของ google ปกติจะค้นหาในเว็บภาษาไทย ข้อความภาษาไทย ตั้งค่าพิกัดเป็นภาษาไทย แต่ตอนนี้เมื่อพิมพ์คำค้นหาใด ๆ ก็จะแสดงข้อมูลของประเทศอื่น อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นข้อมูลในเว็บไซต์เวียดนามแทน เปิด google map แล้วไปโผล่กลางเวียดนาม เหมือนเราเป็นพลเมืองที่ใช้เว็บไซต์ในเวียดนามอยู่แล้ว ฉันพบแต่ร้านเวียดนามเท่านั้น ตอนนี้ฉันตั้งพิกัดเป็นปัจจุบัน ปักหมุดใหม่ไม่ได้ มีวิธีแก้ไหม? มันไม่ใช่การเปลี่ยนภาษา ตอนนี้มันกำลังค้นหาอะไรอยู่ แต่มันอยู่บนเว็บไซต์ของเวียดนาม

.