in

ค่าซ่อมรถยนต์

อยากถามผู้รู้ครับ. ผมขี่รถที่บีบเสากันชนแล้วอยากทำสีใหม่ ไม่รู้ว่าค่าตัวจะแพงหรือเปล่า ผมทำแต่อะไหล่กันชนหน้า.

แก้ไขข้อความเมื่อ

.