in

ค่างวดงานก่อสร้างบ้าน ที่ธนาคารจ่าย….

ปรึกษาทุกท่านครับ. ฉันได้สมัครสินเชื่อเพื่อการก่อสร้างบ้านกับ Blue Bank แล้ว ตอนนี้มาถึงงวดที่ 3 ของงานที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาแล้ว และแน่นอนว่ามีการสำรองจ่ายไปแล้ว 2 งวด รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ธนาคารถูกเรียกเข้าประเมินหน้างาน 1 ครั้ง โดยงวดแรกธนาคารได้จ่ายเงินไปแล้วกว่าแสนบาทตามการประเมิน เงินเราไม่มีเงินพอที่จะออมด้วยซ้ำ กว่าจะทำได้ก็จะเข้ารอบที่ 3 แล้วครับ ตอนนี้พื้นชั้น 2 เสาชั้น 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งธนาคารตั้งแต่กลางเดือนก.ค. ข้าพเจ้าได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่ 23 ก.ค. จนตอนนี้ยังไม่ได้รับงวดที่ 2 จากธนาคารเลยค่ะ และเคาน์เตอร์เหมาต้องการทำงานอย่างต่อเนื่อง เลยต้องหางวดที่ 3 จ่าย 50% แรก (แสนกว่าบาท) พวกเราทำอะไรได้บ้าง? ฉันถามธนาคารและคำตอบก็คือแค่นั้น แจ้งการประเมินแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ การทำเช่นนี้ดูเหมือนไม่เป็นระบบเลย งานควรทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังเห็นใจผู้รับเหมา เขาไม่ต้องการทำ ทำมัน หยุดมัน หากคุณมีข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดแนะนำเราเล็กน้อย

.