in

คำสาบานก่อนเบิกความต่อผู้พิพากษา : สำหรับพุทธศาสนิกชน ได้รับอิทธิพลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหน

ดูคำสาบานสำหรับชาวพุทธ ก่อนให้ปากคำต่อศาลยุติธรรม

นี่มันพุทธนิกายอะไร? พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
พันธสัญญาใหม่สอนอะไร?

.