in

คนญี่ปุ่นคิดยังไงกับการมีเเฟนอายุน้อยกว่าหลายปี

ฉันอยากรู้ว่าคนญี่ปุ่นหรือผู้ชายญี่ปุ่นคิดยังไง
มีแฟนอายุห่างกันมาก (ประมาณ 10+ ปี)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนอยู่

.