in

ขึ้นรถสายมาง

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเพื่อนๆ ที่อาศัยอยู่ในอุบล ฉันเพิ่งมาที่นี่ อยู่โรงเรียนเบน แต่ได้งานที่รพ.ราชเวช
ฉันไปงานเวลา 07:00 น. แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องขึ้นรถบัสสายไหน ไม่รู้ว่าแถวไหน กี่โมง ใครพอทราบเวลารถสองแถวช่วยบอกที
ขอบคุณ

.