in

ขอโทษนะครับ อยากทราบว่าถ้าล็อคดาวอยู่สามารถเดินทางจากรุงเทพมาโคราขได้ไหมถเาแค่มารับอะครับ

ในช่วงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ตอนนี้น่าจะปิดตัวลงแล้ว มีปัญหาต้องไปกรุงเทพแต่ไม่มีเที่ยวบินเลยให้แม่ส่งไปบุรีรัมย์ให้แม่ไปส่งโคราชและให้ป้าที่กรุงเทพมารับ ขึ้น. ฉันทำอย่างนั้นได้ไหม

.