in

ขอสอบถามเป็นความรู้ครับเกี่ยวกับการต่อสาย Lan

ขอความรู้ครับ กรณีมีเราเตอร์สองตัวที่มีหมายเลขอินเทอร์เน็ตของตัวเอง หากเราเชื่อมต่อสาย LAN จากเราเตอร์ทั้งสองไปยังฮับเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้น? มีผลกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์หรือไม่?

แก้ไขข้อความเมื่อ

.