in

ขอวิธีแก้ไขปัญหาเวลาเกิดน้ำรั่วตอนฝนตกหนัก

ครึ่งบนของบ้านเราทำจากไม้ ครึ่งล่างเป็นปูน ปกติเราไม่เคยอยู่ชั้นล่างเพราะห้องชั้นล่างเป็นห้องเก็บของ แต่ตอนนี้เราต้องการย้ายจากบนลงล่าง ดังนั้นเขาจึงต้องการปรับปรุงห้องโดยพ่อของเขา แต่ปัญหาหนักใจที่เห็นได้ชัดในตอนนี้คือการซึมจากฝนดังรูป

ที่เราพยายามคุยกับแม่ แม่บอกเราว่าเราอาจจะอยู่ด้วยกัน แต่จากภาพจะเห็นว่าปัญหาอยู่ที่ช่องว่างระหว่างข้อต่อบน เราบอกว่ากันสาดไม่น่าจะช่วยเราได้ น้ำมันมองเห็นได้ง่ายจากรูในภาพ

ใครมีวิธีแนะนำบ้าง
ขอบคุณ

.