in

ของแต่งกล้องOlympus ป้าเพ็ญ (pen F)มึอะไรบ้างครับ

ฉันต้องการทราบว่าอุปกรณ์เสริม/ของเล่นใดที่ใช้กับกล้องนี้ (ปากกา f,ft,fv)? (เพิ่มความเร่าร้อนในการเล่น )

.